mg游戏平台|mg游戏平台官网|详解mg电子游戏技巧

欢迎来到原中小学教育资源网!

《庄子》阅读练习及参考答案

阅读答案 时间:2018-07-06 我要投稿
【www.ruiwen.com - 阅读答案】

 文言文阅读能力展示(12分)

 秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海。东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:野语有之曰, , 者,我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信;今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长见笑于大方之家。

 1、本文作者_________,战国时哲学家,_________家代表人物。(1分)

 2、补上文中空白的句子。(1分) ____________,______________________。

 3、解释加点的字(2分)

 秋水时至( ) 不辩牛马( ) 以为莫己若( ) 始吾弗信(

 4、翻译下面文言句子。(4分)

 (1)于是焉,河伯始旋其面目,望洋向若而叹。

 译文:________________________________________________________________________。

 (2)吾长见笑于大方之家。

 译文:________________________________________________________________________。

 5、写出从本文蜕化出来的的两个成语: , (2分)

 6、这篇寓言故事说明一个什么道理?你从中受到什么启发?(2分)

 答:_____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________。

 参考答案:

 1、1分 庄子 道

 2、1分 闻道百,以为莫己若

 3、2分 按时 分辨 比得上 不

 4、4分 (1)在这个时候,河神方才转过脸来,对着海神若仰首慨叹道。 (2) 我会永远被明白大道理的人所讥笑。

 5、2分 望洋兴叹 贻笑大方

 6、 2分 这篇寓言,说明了个人的见识是很有限的,只有经过的别人的比较,才能显示出自己的不足。如果盲目骄傲自大,就难免会贻笑大方。下述观点均可:人贵有自知之明 个人的见识是很有限的 谦受益,满遭损 自大源于无知 知耻近乎勇 克服主观性防止片面性

热门文章
送彩金的娱乐网址大全 白菜网送彩金网站大全 注册领体验金网址大全 2018白菜网送体验金 送彩金的娱乐网址大全